"Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume." Iacov 1:27

Recent News

20 de ani de la infiintarea misiunii God’s Family

Dragii noștri frați și surori,

[3]Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
[5]pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum.

Filipeni 1:3,5

Cu ajut…

Tabara 2022

Harul și Pacea Domnului Isus să vă fie înmulțite!

Dragi frați și surori,

Dorim să vă relatăm o minune pe care a realizat-o Dumnezeu în acest an, și prin care am văzut Slava Lui.
In urmă cu câțiva ani, Domnul Isus a pus în mintea lui Ionuț, un …

Botez Andrei & Vlad

Harul și Pacea Domnului Isus Hristos să vă fie înmulțite!

Dragii noștri frați și surori,

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți și sunt recunoscător pentru partea pe care o luați la inaintarea lucrării lui Dumnezeu aici în Buzău, la Centrul de …

Donation

If you would like to make a donation, please click the button below.